ประเภทธุรกิจ

บริษัทรับเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องมือมาตรฐาน กำกับดูแลโดยวิศวกร ให้บริการสำรวจด้านวิศวกรรมธรณี soil boring test service รับงานเคลียร์ริ่งพื้นที่ งานเจาะสำรวจดินและหิน ทดสอบความหนาแน่นดิน field density test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักแบกทานของดิน plate bearing test ให้บริการทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

  เจาะพื้น รื้อถอน ขนเศษวัสดุออกทิ้ง รับงานปรับพื้นที่เพื่อลดหย่อนภาษี รับปรับพื้นที่ขุดร่องสวน ทำแนวคันดิน รับงานขุดดิน เคลียริ่งพื้นที่ฝังกลบซากพืชพร้อมขนเศษขยะ ขนเศษวัสดุออกนอกนอกพื้นที่ รับเจาะพื้นดินกดเสาเข็มด้วยแม็คโคร รับงานขุดถังแซท ฝังถังแซท ฝังถังน้ำใต้ดิน รับงานขุดวางท่อระบายน้ำ

บริการงานด้านการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน ในรูปแบบลักษณะของงานด้านการสำรวจสภาพชั้นดิน ทดสอบหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน ให้คำแนะนำการใช้ฐานราก หากำลังรับน้ำหนักของดิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบทางด้านวิศวกรรมมฐานราก

อุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

งานฐานราก, เจาะใต้ดิน

บริการงานเจาะ พื้น-ผนัง คอนกรีต

เจาะสำรวจดิน