ประเภทธุรกิจ

รับงานเจาะสำรวจดินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ high speed เชื่อม 3 สนามบิน รับงานเจาะสำรวจสภาพชั้นดินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ รับงานเจาะสำรวจสภาพชั้นดินงานเจาะสำรวจหินหน้าผาภูเขา งานก่อสร้าง sky walk งานเจาะหิน-เจาะดิน สำรวจสภาพธรณีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด บริษัทรับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

  เจาะพื้น รื้อถอน ขนเศษวัสดุออกทิ้ง รับงานปรับพื้นที่เพื่อลดหย่อนภาษี รับปรับพื้นที่ขุดร่องสวน ทำแนวคันดิน รับงานขุดดิน เคลียริ่งพื้นที่ฝังกลบซากพืชพร้อมขนเศษขยะ ขนเศษวัสดุออกนอกนอกพื้นที่ รับเจาะพื้นดินกดเสาเข็มด้วยแม็คโคร รับงานขุดถังแซท ฝังถังแซท ฝังถังน้ำใต้ดิน รับงานขุดวางท่อระบายน้ำ

บริการงานด้านการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน ในรูปแบบลักษณะของงานด้านการสำรวจสภาพชั้นดิน ทดสอบหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน ให้คำแนะนำการใช้ฐานราก หากำลังรับน้ำหนักของดิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบทางด้านวิศวกรรมมฐานราก

อุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

บริการงานเจาะ พื้น-ผนัง คอนกรีต

เจาะสำรวจดิน

งานฐานราก, เจาะใต้ดิน