ประเภทธุรกิจ

บริการงานด้านการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน ในรูปแบบลักษณะของงานด้านการสำรวจสภาพชั้นดิน ทดสอบหาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน ให้คำแนะนำการใช้ฐานราก หากำลังรับน้ำหนักของดิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบทางด้านวิศวกรรมมฐานราก

อุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

เจาะสำรวจดิน

บริการงานเจาะ พื้น-ผนัง คอนกรีต

งานฐานราก, เจาะใต้ดิน