ประเภทธุรกิจ

รับงาน scan 3d และรับงาน reverse engineering 3d scanner รับสแกนชิ้นงานสามมิติ 3d scanner service รับงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ งานสแกนละเอียดทุกจุดทุกมิดิมีความแม่นยำสูง ราคาไม่แพง รับสแกนวัตถุ ส่งมอบงานสแกน 3 มิติเป็นไฟล์3d.stl .obj สามารถนำไปย่อหรือขยายเพื่อใช้ขึ้นรูปแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นงานก๊อปได้

รับงาน scan3d reverse engineer หรือ สแกนงาน 3 มิติ บริการงาน scan3d เป็นการสแกนวัตถุอย่างละเอียดเพื่อนำมาผลิตเป็นชิ้นงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าเดิม หรือจะย่อและขยายขนาดสามารถทำได้หลากหลาย เน้นงานสแกน เชิงวิศวกรรม ชิ้นงานที่มีความละเอียด ซับซ้อน งาน scan เพื่อเก็บงานเป็นไฟล์ดิจิตอลไว้ และหากมีความจำเป็น

จำหน่ายหัวเครื่องสแกนรับจ้างสแกน

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการ ออกแบบชิ้นงานโดยอิงไฟล์ สแกนสามมิติ และ งานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ด้วยระบบสแกนสามมิติ และ เครื่องวัดสามมิติแบบพกพา (Portable CMM)โดยเรามีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ 10 กว่าปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเขตวัฒนา

บริการให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายวัสดุ สำหรับทำภาพ 3 มิติ การจัดเตรียมไฟล์งาน การทำ Proofing และการ Output รวมถึง รับทำผลิตภัณฑ์ 3 มิติ และ Display 3 มิติ

ผลิต-จำหน่ายสามมิติ