ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายหัวเครื่องสแกนรับจ้างสแกน

บริการให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายวัสดุ สำหรับทำภาพ 3 มิติ การจัดเตรียมไฟล์งาน การทำ Proofing และการ Output รวมถึง รับทำผลิตภัณฑ์ 3 มิติ และ Display 3 มิติ

ผลิต-จำหน่ายสามมิติ