Business Type

บริการให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายวัสดุ สำหรับทำภาพ 3 มิติ การจัดเตรียมไฟล์งาน การทำ Proofing และการ Output รวมถึง รับทำผลิตภัณฑ์ 3 มิติ และ Display 3 มิติ

จำหน่ายหัวเครื่องสแกนรับจ้างสแกน

ผลิต-จำหน่ายสามมิติ

บริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการ ออกแบบชิ้นงานโดยอิงไฟล์ สแกนสามมิติ และ งานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ด้วยระบบสแกนสามมิติ และ เครื่องวัดสามมิติแบบพกพา (Portable CMM)โดยเรามีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ 10 กว่าปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเขตวัฒนา