ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น บริการตัด-พับเหล็กและโลหะ สมุทรปราการ เรารับงานตั้งแต่ 1ชิ้นขึ้นไป และรับงานผลิต mass production รับงานค่าแรงกรณีที่ลูกค้านำเหล็กแผ่นดำ-แผ่นขาว แผ่นซิงค์ แผ่นสังกะสี แผ่นสแตนเลส เหล็กแผ่นลาย แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบ-แผ่นลาย หรืออื่นๆ มาเอง หรือ รับผลิตด้วยเหล็ก

ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

บริการตัวแทนเรือ ท่องเที่ยว เรือขนส่ง สินค้า และเรือผู้โดยสาร

บริการตัวแทนเรือ ท่องเที่ยว เรือขนส่ง สินค้า และเรือผู้โดยสาร

บริการตรวจสอบวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็กที่ตัวเรือ

ตัวเแทนเดินเรือระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย

เดินเรือ, ตู้คอนเทนเนอร์

ส่งออก-นำเข้าสินค้า ทางเรือ อากาศ

ท่าเรือสาธารณะ,โกดังสินค้า