ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น บริการตัด - พับเหล็กและโลหะ สมุทรปราการ เรารับงานตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป และรับงานผลิต mass production รับงานค่าแรงกรณีที่ลูกค้านำเหล็กแผ่นดำ - แผ่นขาว แผ่นซิงค์ แผ่นสังกะสี แผ่นสแตนเลส เหล็กแผ่นลาย แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบ - แผ่นลาย หรืออื่นๆ มาเอง

ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

บริการตัวแทนเรือ ท่องเที่ยว เรือขนส่ง สินค้า และเรือผู้โดยสาร

บริการตัวแทนเรือ ท่องเที่ยว เรือขนส่ง สินค้า และเรือผู้โดยสาร

บริการตรวจสอบวัดความหนาแน่นแผ่นเหล็กที่ตัวเรือ

ส่งออก-นำเข้าสินค้า ทางเรือ อากาศ

ตัวเแทนเดินเรือระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย

เดินเรือ, ตู้คอนเทนเนอร์

ท่าเรือสาธารณะ,โกดังสินค้า

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา Shipping Companies

Sorry, we can't find Shipping Companies in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.