ประเภทธุรกิจ

พลาสติกกันกระแทก  โอ. วี. พี.

ผลิตพลาสติกกันกระแทก

ผลิตและจำหน่ายถุงลมกันกระแทกทุกชนิด

โรงงานผลิต จำหน่าย บรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่ทำจากกระดาษและพลาสติกรีไซเคิล