ประเภทธุรกิจ

เป็นอู่ซ่อมเรือเดินทะเล

ต่อเรือ รับซ่อมเรือ

ทำเกี่ยวกับเรือ ต่อเรือ ซ่อมเรือ

รับจ้างซ่อมและต่อเรือเหล็ก

ซ่อมอุปกรณ์เดินเรือ

บริการต่อเรือและซ่อมเรือ

ทำเกี่ยวกับเรือ ต่อเรือ ซ่อมเรือ

อู่ซ่อมเรือ

รับซ่อมเรือเดินสมุทร

ซ่อมเรือเดินทะเล จำหน่ายระบบเตือนภัย ตรวจระบบไฟฟ้าในเรือ