ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค

เชลแล็ก

ธุรกิจไฟแนนซ์

ผลิตและส่งออกเชลแลค

โรงงานมหาชัยแชลเล็ค (ผลิตแชลเล็ค)