ประเภทธุรกิจ

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค

เชลแล็ก

ผลิตและส่งออกเชลแลค

ธุรกิจไฟแนนซ์

โรงงานมหาชัยแชลเล็ค (ผลิตแชลเล็ค)