ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช นำเข้าและส่งออกด้วย

ส่งออกเมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา พริก และข้าวโพด ไปเวียตนาม

ส่งออกพันธุ์ไม้เมืองร้อน

ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ รับอบลำไย

เมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืช