ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช นำเข้าและส่งออกด้วย

ส่งออกพันธุ์ไม้เมืองร้อน

ส่งออกเมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา พริก และข้าวโพด ไปเวียตนาม

ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ รับอบลำไย

เมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืช