ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์การกรีดยาง

จำหน่ายอุปกรณ์ยางพาราและวัสดุก่อสร้าง

เครื่องรีดยาง, เครื่องนวดยาง ตรา พีเอ็ม และอุปกรณ์สำหรับทำสวนยาง หมวกกันฝนต้นยาง

ยาง-เครื่องจักรสำหรับผลิต

เครื่องจักรแยกน้ำยาง

เครื่องจักรแยกน้ำยาง

ผลิต และจำหน่ายอะไหล่ เครื่องปั่นน้ำยาง

รับจ้างทำบล็อคยาง จัดจำหน่าย

จำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการทำสวนยางพารา