ประเภทธุรกิจ

บริการห้องอัดเสียง

บริการห้องอัดเสียง

สตูดิโอบันทึกเสียงงานเกี่ยวกับเสียง-เพลง-สปอต-บรรยาย-บทพากย์

บริการห้องบันทึกเสียง,ห้องซ้อมดนตรี,ห้องตัดต่อถาพ,เสียง,วีดีโอ

ออกแบบเสียงและดนตรีประกอบภาพยนต์,สื่อทุกชนิด,แต่งดนตรีร่วมสมัย,สากลสำหรับศิลปิน,ค่ายเพลง,บริการบันทึกเสียงในและนอกสถานที่

ห้องอัดเสียง, ห้องบันทึกเสียง, ห้องซ้อมดนตรี

ห้องบันทึกเสียง ตัดต่อภาพ

โรงเรียนสอนพื้นฐานและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบแสง เสียง และสอนการเป็นโปรดิวเซอร์

ห้องบันทึกเสียงห้องอัดเสียง รุ่งสยาม เกศทิพย์คุณ