ประเภทธุรกิจ

บริการห้องอัดเสียง

บริการห้องอัดเสียง

สตูดิโอบันทึกเสียงงานเกี่ยวกับเสียง-เพลง-สปอต-บรรยาย-บทพากย์

บริการห้องบันทึกเสียง,ห้องซ้อมดนตรี,ห้องตัดต่อถาพ,เสียง,วีดีโอ

ออกแบบเสียงและดนตรีประกอบภาพยนต์,สื่อทุกชนิด,แต่งดนตรีร่วมสมัย,สากลสำหรับศิลปิน,ค่ายเพลง,บริการบันทึกเสียงในและนอกสถานที่

บันทึกผลงานเพลง

บริการห้องบัญทึกเสียง ผลิตงานบัญเทิงด้านวิทยุคลื่น D raio 100.75 MHz

สตูอัดเสียง

ห้องบันทึกเสียง ตัดต่อภาพ

โรงเรียนสอนพื้นฐานและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบแสง เสียง และสอนการเป็นโปรดิวเซอร์