ประเภทธุรกิจ

บริษัทรับออกแบบสร้างรถไฟเล็ก ระบบไฟฟ้า  วางระบบรางรถไฟเล็ก รถไฟขนาดเล็ก รถไฟขบวนเล็ก มินิรถไฟนั่ง (mini train) รถรางขนาดเล็ก (mini tram) รถลากล้อยาง ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ สามารถออกแบบรถไฟเล็ก ผลิตรถไฟเล็ก รถไฟไฟฟ้า รถไฟสวนสนุก รถไฟสวนสัตว์ รถไฟชมวิว ได้ตามการใช้งานและสถานที่&