ประเภทธุรกิจ

nbsp;     โรงงานผลิตรถไฟขนาดเล็ก มินิรถไฟนั่ง รถไฟขบวนเล็กระบบไฟฟ้า (miniature train rides on the rails) พร้อมโบกี้โดยสาร หลังคาเหล็ก หลังคาผ้าใบ และงานติดตั้ง วางระบบรางรถไฟขนาดเล็ก ที่ย่อส่วนจากรถไฟที่นั่งโดยสารได้จริง มีทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ สามารถออกแบบรถไฟเล็ก