ประเภทธุรกิจ

คลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีนปริญญา The physio one ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพและฝังเข็ม เป็นการผสมผสานศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เน้นการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

สถานที่ดูแลบำบัดเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย

การรักษากายภาพบำบัด กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก ข้อต่อ ด้วยการอัลตราซาวด์

เครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการรักษาสุขภาพคนป่วยด้วยการนวดกายภาพบำบัด

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กายภาพบำบัด

จำหน่ายเครื่องฝังเข็มแบบไร้เข็ม Top King