ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MCT เป็นองค์กรของนักแต่งเพลงไทย ที่ดูแลเรื่องสิทธิในงานดนตรีกรรมของนักเพลง ดูแลสิทธิเพลงของนักแต่งเพลง ลิขสิทธิ์เพลงต่างๆ และดูแลสิทธิให้นักแต่งเพลงสากลต่างๆ ที่มีการใช้ในประเทศไทย ช่วยให้งานเพลงของสมาชิกนักแต่งเพลงไทยได้รับการดูแลจัดการสิทธิในต่างประเทศด้วย

บริการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่เพลงสากลต่อสาธารณชน

สำนักงานกฏหมายให้บริการเฉพาะทางในเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ จดทะเบียน

รับว่าความ, ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย, รับจดทะเบียนสิทธิบัตร