ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MCT เป็นองค์กรของนักแต่งเพลงไทย ที่ดูแลเรื่องสิทธิในงานดนตรีกรรมของนักเพลง ดูแลสิทธิเพลงของนักแต่งเพลง ลิขสิทธิ์เพลงต่างๆ และดูแลสิทธิให้นักแต่งเพลงสากลต่างๆ ที่มีการใช้ในประเทศไทย ช่วยให้งานเพลงของสมาชิกนักแต่งเพลงไทยได้รับการดูแลจัดการสิทธิในต่างประเทศด้วย

บริการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่เพลงสากลต่อสาธารณชน

ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Advice)สำนักงานกฎหมายชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยทนายความและที่ปรึกษามากกว่า 120 คน ประจำอยู่ใน กรุงเทพฯ ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ จาการ์ต้า พนมเปญ เวียงจันทน์ ย่างกุ้ง

บริการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

กฎหมาย บัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นบริษัทที่ดูแลงานด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา รวมทั้งดูแลในเรื่องการจดทะเบียน สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการเสนอซื้อขาย ทรัพย์สินทางปัญญา

คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ แพ่ง อาญา กฎหมายต่างประเทศ จดทะเบียน เคริ่องหมายการค้า,สิทธิบัตร,ขอส่งเสริมการลงทุน,ขอใบอนุญาตต่างๆ,บทความกฎหมาย,ทนายความ,สำนักงานทนายความ,ลิขสิทธิ์,ทรัพย์สินทางปัญญา,Trademark,Patent, Work Permit ทนายความ,ทำพินัยกรรม,ยื่นภาษี,รับยื่นภาษี,ฟ้องคดี,ว่าความ,รับฟ้องคดี,บังคับคดี,เร่งรัดหนี้

ว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ แพ่ง อาญา กฎหมายต่างประเทศ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตร,บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ขอส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตต่างๆ, บทความกฎหมาย, ทนายความ, สำนักงานทนายความ, ลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญญา, Trademark, Patent, Work Permit

ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดเก็บรวบรวม คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รับปรึกษาด้านกฏหมาย