ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายกล้วยไม้ พันธุ์กล้วยไม้ ส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย ฟาแลน แวนด้า ออนซีเดียม แคทลียา กล้วยไม้จัดแจกันลอบบี้ จัดกระเช้าเป็นของกำนัล กล้วยไม้ประดับงานนิทรรศการ กล้วยไม้ตกแต่งสถานที่

จำหน่ายกล้วยไม้และรับจัดกระเช้าที่ใช้สำหรับงานต่างๆ

ฟาร์มจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ

ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และจัดจำหน่าย

ขายก๋วยเตี๋ยว,ส่งออกกล้วยไม้

จำหน่ายกล้วยไม้,กล้วยไม้ดิน,ไม้ดอกไม้ประดับ

กล้วยไม้

จำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก ปุ๋ยกล้วยไม้ ส่งออกกล้วยไม้สกุลหวาย, ฟาแลน, แวนด้า ออนซีเดียม แคทลียา ไม้ดอกเมืองร้อน ไม้ดอกประดับ

ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ

ส่งออกกล้วยไม้