ประเภทธุรกิจ

บริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้านและแม่ครัว, พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและเด็กโต พนักงานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ, ผู้ช่วยพยาบาล ประจำบ้านและโรงพยาบาล โดยพนักงานมืออาชีพ พนักงานทุกคนได้รับการอบรมก่อนการจัดส่ง พนักงานที่จัดส่งไม่เป็นที่พึงพอใจสามารถจัดเปลี่ยนให้ใหม่ บริการจัดส่งพนักงานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รับเลี้ยงเด็กอายุ 1-3 ปี

รับเลี้ยงเด็ก 3 เดือน - 4 ขวบ,รับฝากเลี้ยงรายวัน,รายเดือน,หลังเลิกเรียน

"A SAFE LOVING PLACE TO LEARN AND OROW " SUPER KIDS BILNGUAL NURSERY ซุปเปอร์คิดส์เนอร์สเซอรี่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยให้บริการในด้านการรับเลี้ยง ดูแลบุตรหลานของท่าน และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย และสวยงาม

สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ภาษาและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก อายุระหว่าง 3 เดือน - 4 ปี เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ด้วยระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์

เนอสเซอรี่ รับตั้งแต่ 3 เดือน - 6 ขวบ

ศูนย์เสาวภาคย์ เนอสซิ่งโฮม สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน สถานพักฟื้น บริการจัดส่ง แม่บ้าน แม่ครัว ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก ตามบ้าน ตามโรงพยาบาล ในกรุงเทพ-ปริมณฑล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย บริการบ้านพักผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยระยะพักฟื้น,รับดูแลผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

บริการพยาบาลพิเศษ ผู้ดูแลพิเศษ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้านทำความสะอาด พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลคนไข้ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ถึงบ้าน โรงพยาบาล และต่างจังหวัด เปิดทำการทุกวัน สนใจเชิญปรึกษาได้ที่

แดดดี้ โฮม เนอสเซอรี่ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ได้รับมาตรฐาน การประเมินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2551, 2552 นโยบายประจำคือ " เลี้ยงดูบุตรหลานของท่านเสมือนลูกของเรา " รับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ แรกเกิด- 4 ขวบ, เปิดคอร์สเรียนสำหรับเด็กอนุบาล, รับเลี้ยงวันหยุดนัตขัตฤกษ์, ประกันอุบัติเหตุตลอด

ซันสไมล์ เนอสเซอรี่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก และจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และนักเรียนปฐมวัย ใช้หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเด็กทั้งในและนอกอาคาร พร้อมของเล่นที่มีประโยชน์สมวัยของเด็กในแต่ละช่วงอายุ สถานที่ออกแบบตกแต่งเฉพาะเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็กทุกช่วงวัย รวมถึงพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม