ซุปเปอร์ คิดส์ เนอร์สเซอรี่

ที่อยู่
100/33 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:30
พิกัด
18.8190388889, 99.0123472222

สินค้าและบริการ

"A SAFE LOVING PLACE TO LEARN AND OROW " SUPER KIDS BILNGUAL NURSERY ซุปเปอร์คิดส์เนอร์สเซอรี่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยให้บริการในด้านการรับเลี้ยง ดูแลบุตรหลานของท่าน และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย และสวยงาม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ