ประเภทธุรกิจ

บริการทางด้านภาพยนต์

ผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ รับจัดมวย

ประสานงานถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ภาพยนต์-ห้องบันทึกเสียง

ผลิตภาพยนต์และจัดจำหน่าย

รับจ้างฉายภาพยนตร์ทั่วไป