ประเภทธุรกิจ

ประสานงานถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

บริการทางด้านภาพยนต์

ผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ รับจัดมวย

ผลิตภาพยนต์และจัดจำหน่าย

ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ภาพยนต์-ห้องบันทึกเสียง