ประเภทธุรกิจ

ชิ้นส่วน อะไหล่อุตสาหกรรม

ผู้ผลิตเครื่องมือเพชร & CBN, ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแม่พิมพ์และดาย

จำหน่ายชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำหน่ายอุปกรณ์ Cutting Tool

แท่นแม่พิมพ์

ออกแบบ ผลิต รับเหมา แปรรูป จำหน่าย บำรุง เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ แม่พิมพ์

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไหล่ยางและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทุกชนิด

ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วน