ประเภทธุรกิจ

ชิ้นส่วน อะไหล่อุตสาหกรรม

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไหล่ยางและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทุกชนิด

ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วน

จำหน่ายชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำหน่ายอุปกรณ์ Cutting Tool

ผู้ผลิตเครื่องมือเพชร & CBN, ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแม่พิมพ์และดาย

จำหน่ายอุปกรณ์แม่พิมพ์

ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, ซ่อมแซมแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและยานยนต์

แท่นแม่พิมพ์