ประเภทธุรกิจ

ยา-สารเคมี อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำหน่าย ยา สารเคมี ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ผลิตจำหน่ายยาและแป้ง

เวชภัณฑ์ยา

ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน

เวชภัณฑ์ยา

ขายยาแผนโบราณ, สมุนไพร

ผลิตและจำหน่ายยา

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ผลิตและปรุงยาสำเร็จรูปแผนโบราณพร้อมจำหน่าย

ให้บริการในการคิดค้นตำรับยา การตรวจวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์ยา ในเลือด และการศึกษาชีวสมดุลย์