ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตห้องเก็บเสียงสร้างห้องเก็บเสียงเครื่องจักร ตู้เก็บเสียงเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของห้องเก็บเสียงลดเสียงดังรบกวนที่เกินค่ามาตรฐาน อันเกิดจากการทำงานของเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ อาคาร    บริษัท เท็คนิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนจากการทำงาน

ให้บริการงานด้าน วิศวกรรมโรงงาน (industrial civil work) อย่างครบวงจร ในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง  ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์  ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบความสมบูรณ์ ทดลองเดินระบบ ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัย ก่อนส่งมอบงาน     เรามุ่งให้บริการดี โดยคำนึงถึง ผลผลิตที่ถูกต้องตามคำสั่ง

ขนย้ายเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพ ขนย้ายเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม นนทบุรีขนย้ายเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ปทุมธานี ขนย้ายเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สมุทรปราการงานเหล็กประกอบติดตั้งท่อระบบซัพพลาย กรุงเทพ งานเหล็กประกอบติดตั้งท่อระบบซัพพลาย นนทบุรีงานเหล็กประกอบติดตั้งท่อระบบซัพพลาย

พีอีซี เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน รื้อถอนเครื่องจักร เคลื่อนย้ายเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ออกแบบเครื่องจักร สร้าง ประกอบเครื่องจักร รับสร้างเครื่องจักรตามแบบ pet recycle plant auto motive parts auto motive press achine line annealing furnacecoating machine relocation injection

ขนส่งสินค้า ระยอง ขนส่งสินค้า ชลบุรี ขนส่งสินค้า ฉะเชิงเทรา ขนส่งสินค้า สมุทรปราการ ขนส่งสินค้า ปราจีนบุรี ขนส่งสินค้า สระแก้ว ขนย้ายเครื่องจักร ชลบุรี ขนย้ายเครื่องจักร สระแก้ว ขนย้ายเครื่องจักร ระยอง ขนย้ายเครื่องจักร จันทบุรี ขนย้ายเครื่องจักร ปราจีนบุรี ขนย้ายเครื่องจักร ฉะเชิงเทรา ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

บริการติดตั้งเครื่องจักรเจนเนอร์เรเตอร์

บริษัท เอสเอสสยาม เอนจิเนียริง จำกัด ss siam engineering co ltd. ผู้เชี่ยวชาญงานอุตสาหกรรม รับจ้างผลิตงานตามแบบของลูกค้า งานตัด พับ โลหะ เชื่อมประกอบงานโครงสร้างโลหะ งานโครงสร้างเหล็ก (steel structure fabrication) งานประกอบโครงสร้างโลหะ (fabrication structure) ระยอง ชลบุรี ออกแบบ วางระบบงาน สร้างไลน์ชุบโลหะ

บริการขนย้ายเครื่องจักร,ติดตั้งเครื่องจักร,ขนส่งสินค้า,กระจายสินค้า

ออกแบบผลิตติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน

รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ