ประเภทธุรกิจ

บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางทะเล

สถาบันฝึกอบรม

ทดสอบฝีมือแรงงานไทย

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการอบรมและสัมนา เช่น อบรมการใช้รถ forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และ หลักสูตรการทำงานแบบสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ อบรมทั้งภายนอกและภายในองค์การ

งานก่อสร้าง ช่างไม้

ศูนย์ทดสอบฝีมือ

จัดฝึกอบรมพนักงานอภิบาล

รับอบรม พนักงานบริษัทประกันภัย