ประเภทธุรกิจ

บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางทะเล

สถาบันฝึกอบรม

ทดสอบฝีมือแรงงานไทย

เป็นบริษัทเกี่ยวกับการอบรมและสัมนา เช่น อบรมการใช้รถ forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และ หลักสูตรการทำงานแบบสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ อบรมทั้งภายนอกและภายในองค์การ

ศูนย์ทดสอบฝีมือ

งานก่อสร้าง ช่างไม้

รับอบรม พนักงานบริษัทประกันภัย

จัดฝึกอบรมพนักงานอภิบาล