ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

ส่งออกสาหร่ายทั้งในและนอกประเทศ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

เพาะเลี้ยงสาหร่ายตรามุกหยก

สาหร่ายแก้ว

สาหร่าย, ถั่วอบสมุนไพร

ผลิตและจำหน่ายสาหร่าย ยี่ห้อ แสงตะวัน

สาหร่ายทะเลปรุงรส