ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

ส่งออกสาหร่ายทั้งในและนอกประเทศ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

เพาะเลี้ยงสาหร่ายตรามุกหยก

สาหร่ายแก้ว

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

สาหร่ายดิบและปรุงรส วาซาบิ สแน็ค ขนมขบเคี้ยว

สาหร่ายดิบและปรุงรส วาซาบิ สแน็ค ขนมขบเคี้ยว

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล

Sorry, we can't find ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.