ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

ส่งออกสาหร่ายทั้งในและนอกประเทศ

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

เพาะเลี้ยงสาหร่ายตรามุกหยก

สาหร่ายแก้ว

ผลิตและจำหน่ายสาหร่ายญี่ปุ่นทอด เถ้าแก่น้อย Taokaenoi, สาหร่ายอบกรอบ ตรา เคิร์ฟ, เครื่องดื่มวิตามิน ไวตามิก

สาหร่ายดิบและปรุงรส วาซาบิ สแน็ค ขนมขบเคี้ยว

สาหร่ายดิบและปรุงรส วาซาบิ สแน็ค ขนมขบเคี้ยว