ประเภทธุรกิจ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สำหรับรองรับอุตสาหกรรม และพื้นที่สำหรับประกอบกิจการ ใจกลางเมือง เดินทางง่ายและสะดวกสบาย ย่านบางรัก กรุงเทพ

บริษัท มหาราชนคร จำกัด ประกอบธุรกิจ กิจการเขตอุตสาหกรรม ย่านคลองเตย เป็นพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคกลาง ราคาพิเศษกว่าใคร ยินดีให้คำปรึกษา

ซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์