ประเภทธุรกิจ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจัดสรรสำหรับโรงงาน และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่สำหรับรองรับอุตสาหกรรม และพื้นที่สำหรับประกอบกิจการ ใจกลางเมือง เดินทางง่ายและสะดวกสบาย ย่านบางรัก กรุงเทพ

เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรม เช่าโรงงานสำเร็จรูป มีการยกระดับระดับที่ดินและป้องกันน้ำท่วม สร้างโรงงานบริเวณพื้นที่สีเขียวสาธารณะ โครงการนิคมอุสาหกรรมเชิงนิเวศความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย