ประเภทธุรกิจ

นายหน้าส่งออกข้าว

บริการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย, ข้าวเหนียวไทย ,ข้าวขาวไทย ,ข้าวหอมปทุมธานี

นำเข้า ส่งออก จำหน่าย สารเคมี เม็ดพลาสติก ข้าว

จำหน่ายข้าวสารทุกชนิด

รับซื้อข้าวเปลือก,บริการรับ-ส่งสินค้าทั่วประเทศในราคาย่อมเยาว์,จำหน่ายปุ๋ยเคมี,เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร,อาหารสัตว์

ร้านธงฟ้า หาดใหญ่ เอเชียฟู้ดส์ฟาร์ม สงขลา เป็นตัวแทนร้านขายข้าวสาร สงขลา ขายข้าวสารบรรจุถุงล่ะ 1 กก. ข้าวหอมมะลิ ข้าวดอยซ้อมมือ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวกล้องดอยหอมนิล ข้าวเหนียวก่ำ ข้าวกล้องดอยสีแดง ปลายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ของ เบทาโกร ข้าวตราฉัตร จาก ซีพี อินเตอร์เทรด ข้าวคิวไรซ์ จากโรงสี เจียเม้ง  

ขายข้าวหอมมะลิ ข้าวจ้าวตาแห้ง ข้าวเหนียว ข้าวตราดอกมะลิ ข้าวตราเหรียญทอง ข้าวเหนียวตรามังกร ข้าวสาร ข้าวราคาถูก ขายข้าว ปลีก-ส่ง ข้าวหอมกล้อง

จำหน่ายข้าวสารทั้งปลีก-ส่ง

ขายข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวจ้าวหอมมะลิระฆังทอง ข้าวจ้าวคัดพิเศษบัวขาว ข้าวจ้าวข้าวสารบัว ข้าวเหนียวถ้วยทอง ข้าวเหนียวมะม่วง