ประเภทธุรกิจ

นายหน้าส่งออกข้าว

บริการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย, ข้าวเหนียวไทย ,ข้าวขาวไทย ,ข้าวหอมปทุมธานี

จำหน่ายข้าวสารทุกชนิด

รับซื้อข้าวเปลือก,บริการรับ-ส่งสินค้าทั่วประเทศในราคาย่อมเยาว์,จำหน่ายปุ๋ยเคมี,เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร,อาหารสัตว์

ร้านธงฟ้า หาดใหญ่ เอเชียฟู้ดส์ฟาร์ม สงขลา เป็นตัวแทนร้านขายข้าวสาร สงขลา ขายข้าวสารบรรจุถุงล่ะ 1 กก. ข้าวหอมมะลิ ข้าวดอยซ้อมมือ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวกล้องดอยหอมนิล ข้าวเหนียวก่ำ ข้าวกล้องดอยสีแดง ปลายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ของ เบทาโกร ข้าวตราฉัตร จาก ซีพี อินเตอร์เทรด ข้าวคิวไรซ์ จากโรงสี เจียเม้ง  

นำเข้า ส่งออก จำหน่าย สารเคมี เม็ดพลาสติก ข้าว

ขายข้าวหอมมะลิ ข้าวจ้าวตาแห้ง ข้าวเหนียว ข้าวตราดอกมะลิ ข้าวตราเหรียญทอง ข้าวเหนียวตรามังกร ข้าวสาร ข้าวราคาถูก ขายข้าว ปลีก-ส่ง ข้าวหอมกล้อง

จำหน่ายข้าวสารทั้งปลีก-ส่ง

ขายข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวจ้าวหอมมะลิระฆังทอง ข้าวจ้าวคัดพิเศษบัวขาว ข้าวจ้าวข้าวสารบัว ข้าวเหนียวถ้วยทอง ข้าวเหนียวมะม่วง