ประเภทธุรกิจ

ขายข้าวหอมมะลิ ข้าวจ้าวตาแห้ง ข้าวเหนียว ข้าวตราดอกมะลิ ข้าวตราเหรียญทอง ข้าวเหนียวตรามังกร ข้าวสาร ข้าวราคาถูก ขายข้าว ปลีก-ส่ง ข้าวหอมกล้อง

ข้าวหอมมะลิ ข้าวดอยซ้อมมือ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวกล้องดอยหอมนิล ข้าวเหนียวก่ำ ข้าวกล้องดอยสีแดง ปลายข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ของ เบทาโกร ข้าวตราฉัตร จาก ซีพี อินเตอร์เทรด ข้าวคิวไรซ์ จากโรงสี เจียเม้ง   ร้านขายผัก หาดใหญ่ ขายผักสดปลอดสาร บรอคโคลี่ กระเจี๊ยบเขียว กระเทียมต้น กะหล่ำดอก กะหล่ำดอกม่วง

,ผู้ค้าข้าวสาร ชลบุรี ,ผู้ค้าข้าวสาร ภาคตะวันออก, ข้าวสารเพื่อผู้ผลิตข้าวถุง , ข้าวสารหอมมะลิ , ค้าข้าวสาร ชลบุรี

บริการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย, ข้าวเหนียวไทย ,ข้าวขาวไทย ,ข้าวหอมปทุมธานี

นำเข้า ส่งออก จำหน่าย สารเคมี เม็ดพลาสติก ข้าว

จำหน่ายข้าวสารทุกชนิด

รับซื้อข้าวเปลือก,บริการรับ-ส่งสินค้าทั่วประเทศในราคาย่อมเยาว์,จำหน่ายปุ๋ยเคมี,เมล็ดพันธุ์ข้าว,ข้าวสาร,อาหารสัตว์

จำหน่ายข้าวสารทั้งปลีก-ส่ง

ขายข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวจ้าวหอมมะลิระฆังทอง ข้าวจ้าวคัดพิเศษบัวขาว ข้าวจ้าวข้าวสารบัว ข้าวเหนียวถ้วยทอง ข้าวเหนียวมะม่วง