ประเภทธุรกิจ

รับเหมางานออกแบบติดตั้งระบบท่อแก๊ส สำหรับอุตสาหกรรม (industrial gas pipe line system) บริษัท ไทยเนชั่นแนลแก๊ส จำกัด     บริการรับติดตั้งระบบแก๊สให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานบรรจุก๊าซ และ ออกแบบและติดตั้งระบบท่อแก๊ส ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล (medical gas pipe line system

ก๊าซอาร์กอน ar (argon) ก๊าซอาร์กอนเหลว lar ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ co2 (carbon dioxide) คาร์บอนไดออกไซด์เหลว ก๊าซอะเซทีลีน ac (acetylene) ก๊าซฮีเลียม he (helium) ก๊าซไฮโดรเจน h2 (hydrogen) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ n2o (nitrous oxide) ถังก๊าซถังลิควิด portable liquid cylinder

clesse industries diaphragm gas meter, landis ampy (landis+gyr) สายท่อแก๊ส exwill pigtail hose, kutsura pigtail hose หัวปรับแรงดันแก๊ส rego gas regulator, clesse industries gas regulator หัวพ่นไฟ sievert torch burner gas บอลวาล์วแก๊ส hamai valves, anix valves หม้อต้ม lpg kosangas electronic

ถังลิควิด portable liquid cylinder (plc) ก๊าซออกซิเจน o2 (oxygen) ก๊าซไนโตรเจน n2 (nitrogen) ก๊าซอาร์กอน ar (argon) เพิ่มก๊าซฮีเลียม he (helium) ก๊าซไฮโดรเจน h2 (hydrogen) สินค้าประเภทเครื่องผลิตออกซิเจน โทรสั่งซื้อ ก๊าซออกซิเจน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม 0-3221-2529-31,&nbsp

หจก. แอ็ดว้านซ์อินดัสเตรียลแก๊ส เป็นบริษัทขายก๊าซ สระบุรี โรงงานแบ่งบรรจุก๊าซ-แก๊ส ย่านแก่งคอย สระบุรี จำหน่าย และจัดส่งก๊าซเพื่ออุตสาหกรรม ก๊าซผสมและก๊าซพิเศษต่างๆ ร้านขายก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ออกซิเจนแบบอัด และ ออกซิเจนเหลว ความบริสุทธิ์ 99.95% ขนาด 6 คิว (40ลิตร) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon

NG) แก๊สหุงต้ม (LPG) แก๊สออกซิเจน (O2) แก๊สไนโตรเจน (N2) แก๊สอาร์กอน (Ar) และแก๊สอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงรับสั่งทำชุด  MANIFOLD และชุดลดแรงดันแก๊ส (REGULATOR) ออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อแก๊สหน้าถังเก็บแก๊สเหลวชนิดต่างๆ (PIPE LINE ON FOUNDATION) ออกแบบและติดตั้ง ระบบท่อแก๊สโรงพยาบาล (MEDICAL

volume corrector macbat 5 data logger for pressure-reducing and metering stations macrej 5 gas flowcomputer macmat iv gas pressure logger macr6-z0-p data logger macr6 data logger macrej 5 r water flow and pressure recorder macr6 n cloud portal webtel configuration and diagnostics confit

จำหน่ายท่อออกซิเจน,ถังแก๊ส LPG,ท่อสำหรับผู้ป่วย, อุปกรณ์เคาะ พ่น

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 บริษัทประกอบกิจการ ก๊าซอุตสาหกรรม เราผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซพิเศษ และก๊าซทางการแพทย์ การติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ และยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซต่างๆ บริษัทตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

แก๊สส่งโรงงานอุตสาหกรรม