ประเภทธุรกิจ

สับปะรดกระป๋อง

ห้องเย็น แช่แข็ง

จำหน่ายเครื่องดื่ม

ขายผลไม้, รับจัดกระเช้า

จำหน่ายผลไม้กระป๋อง, ปลากระป๋อง