ประเภทธุรกิจ

สับปะรดกระป๋อง

ห้องเย็น แช่แข็ง

แปรรูปผลไม้ สับปะรดกระป๋อง

ผลไม้แปรรูป ผลไม้ทอดกรอบ

จำหน่ายเครื่องดื่ม