ประเภทธุรกิจ

แนะนำร้านขายส่ง ขายปลีก ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า เมล็ดพันธ์ข้าว ราคาส่ง บุรีรัมย์ รับซื้อผลผลิตการเกษตร บริษัทขายปุ๋ย บุรีรัมย์ ร้านบุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย (อู๊ดพืชผล) รับซื้อข้าวเปลือก ขายวัสดุก่อสร้าง อิฐบล็อก หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ปูนอินทรี คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค บุรีรัมย์ ขายปุ๋ยเคมี

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ตรา ฟาร์มเมอร์ส ไรซ์ โกลด์ ผลิตจากข้าวนาดำ ร้านขายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง พิษณุโลก ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าว มีทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์ ราคาถูก เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก80, เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.57, กข.49, กข

ขายส่ง em ball ยกลัง (กล่องละ 100ลูก) ราคาส่ง   ขายส่งผง em แบบบรรจุถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาส่ง   ขายส่งหัวเชื้ออีเอ็มแท้ 100% สำหรับใช้เป็นสูตรผสมทำปุ๋ยคอก ทำปุ๋ยหมัก ใช้ปรับสภาพน้ำลดกลิ่นเหม็นเน่าทุกชนิด ผสมในอาหารสัตว์ ใช้บำรุงดินฟื้นฟูสภาพดิน ใช้ในคอกปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสุกร

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,สารปรับสภาพดินและโดโลไมท์

ขายปุ๋ยน้ำ, ธาตุอาหารรอง-เสริม นึกถึงอาหารเสริมพืช นึกถึง 'เทค ซายน์' จำหน่ายอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี วิตามินไรซ์ ไรซ์พลัส ธี-ออส ซึมเมอร์ โปรตรอนบิววี่ เปอร์ซายน์ -35 บอมเมอร์ซี่ แซมม่า เบนซิก้า รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัวไก่ จากมาเลเซียและแม่ปุ๋ยเคมีทุกสูตร, ศูนย์บริการเกษตรกรชาวสวนปาล์มครบวงจร, จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เสียม-เคียว ตัดปาล์มและอุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่ใช้ในสวนปาล์ม(นำเข้าจากมาเลเซีย)

น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์ จุลินทรีย์น้ำ ไบโอคลีน ดอกบัวน้อย

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด

จำหน่ายปุ๋ย, ปุ๋ยเคมี จันทบุรี,กรดซิลิคอน จันทบุรี, ปุ๋ย สูตรน้ำ จันทบุรี, ปุ๋ยสูตรพิเศษ จันทบุรี, ปุ๋ยเร่งใบ, ปุ๋ยเร่งดอก, ปุ๋ยเร่งผล,ปุ๋ยบำรุงใบ, ปุ๋ยบำรุงต้น,ปุ๋ยบำรุงผล,ปุ๋ยบำรุงดอก,ปุ๋ยบำรุงหัว, ปุ๋ยป้องกันโรคพืช, ปุ๋ยยางพารา, ปุ๋ยข้าว,ปุ๋ยปาล์ม,ปุ๋ย มันสำปะหลัง, ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยพืชไร่ ,ปุ๋ยพืชสวน,