ประเภทธุรกิจ

แนะนำร้านขายส่ง ขายปลีก ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า เมล็ดพันธ์ข้าว ราคาส่ง บุรีรัมย์ ร้านบุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย (อู๊ดพืชผล) รับซื้อผลผลิตการเกษตร  รับซื้อข้าวเปลือก ขายวัสดุก่อสร้าง อิฐบล็อก หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ปูนอินทรี คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค จังหวัดบุรีรัมย์   ร้านขายปุ๋ยเคมี บุรีรัมย์

จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา ยากำจัดวัชพืช เมล็ดพันธุ์จากแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ ปุ๋ยออร์กานิค ยาออร์แกนิค ครบวงจร ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรไบเออร์ บีเอเอสเอฟ ปุ๋ยเรือใบไข่มุก ปุ๋ยยาร่า ตราม้า สปิริตอะโกร, ตราแอทลาส, ตราสิงห์เทพ, ตราหมูดอลล่าร์, ตราสิงโตบินเหยียบโลก

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ตรา ฟาร์มเมอร์ส ไรซ์ โกลด์ ผลิตจากข้าวนาดำ ร้านขายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง พิษณุโลก ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าว มีทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์ ราคาถูก เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก80, เมล็ดพันธุ์ข้าว กข.57, กข.49, กข

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,สารปรับสภาพดินและโดโลไมท์

ขายปุ๋ยน้ำ, ธาตุอาหารรอง-เสริม นึกถึงอาหารเสริมพืช นึกถึง 'เทค ซายน์' จำหน่ายอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี วิตามินไรซ์ ไรซ์พลัส ธี-ออส ซึมเมอร์ โปรตรอนบิววี่ เปอร์ซายน์ -35 บอมเมอร์ซี่ แซมม่า เบนซิก้า รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัวไก่ จากมาเลเซียและแม่ปุ๋ยเคมีทุกสูตร, ศูนย์บริการเกษตรกรชาวสวนปาล์มครบวงจร, จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เสียม-เคียว ตัดปาล์มและอุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่ใช้ในสวนปาล์ม(นำเข้าจากมาเลเซีย)

น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์ จุลินทรีย์น้ำ ไบโอคลีน ดอกบัวน้อย

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด

จำหน่ายปุ๋ย, ปุ๋ยเคมี จันทบุรี,กรดซิลิคอน จันทบุรี, ปุ๋ย สูตรน้ำ จันทบุรี, ปุ๋ยสูตรพิเศษ จันทบุรี, ปุ๋ยเร่งใบ, ปุ๋ยเร่งดอก, ปุ๋ยเร่งผล,ปุ๋ยบำรุงใบ, ปุ๋ยบำรุงต้น,ปุ๋ยบำรุงผล,ปุ๋ยบำรุงดอก,ปุ๋ยบำรุงหัว, ปุ๋ยป้องกันโรคพืช, ปุ๋ยยางพารา, ปุ๋ยข้าว,ปุ๋ยปาล์ม,ปุ๋ย มันสำปะหลัง, ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยพืชไร่ ,ปุ๋ยพืชสวน,