ประเภทธุรกิจ

ขายส่ง ขายปลีก ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า เมล็ดพันธ์ข้าว ราคาส่ง รับซื้อผลผลิตการเกษตร บริษัทขายปุ๋ย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์โชคศักดิ์ชัย (อู๊ดพืชผล)   รับซื้อข้าวเปลือก ขายวัสดุก่อสร้าง อิฐบล็อก หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ปูนอินทรี คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค บุรีรัมย์     ขายปุ๋ยเคมี อะโกรเฟต

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,สารปรับสภาพดินและโดโลไมท์

ขายปุ๋ยน้ำ, ธาตุอาหารรอง-เสริม นึกถึงอาหารเสริมพืช นึกถึง 'เทค ซายน์' จำหน่ายอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี วิตามินไรซ์ ไรซ์พลัส ธี-ออส ซึมเมอร์ โปรตรอนบิววี่ เปอร์ซายน์ -35 บอมเมอร์ซี่ แซมม่า เบนซิก้า รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเคมีตราหัวไก่ จากมาเลเซียและแม่ปุ๋ยเคมีทุกสูตร, ศูนย์บริการเกษตรกรชาวสวนปาล์มครบวงจร, จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เสียม-เคียว ตัดปาล์มและอุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่ใช้ในสวนปาล์ม(นำเข้าจากมาเลเซีย)

น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์ จุลินทรีย์น้ำ ไบโอคลีน ดอกบัวน้อย

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด

จำหน่ายปุ๋ย, ปุ๋ยเคมี จันทบุรี,กรดซิลิคอน จันทบุรี, ปุ๋ย สูตรน้ำ จันทบุรี, ปุ๋ยสูตรพิเศษ จันทบุรี, ปุ๋ยเร่งใบ, ปุ๋ยเร่งดอก, ปุ๋ยเร่งผล,ปุ๋ยบำรุงใบ, ปุ๋ยบำรุงต้น,ปุ๋ยบำรุงผล,ปุ๋ยบำรุงดอก,ปุ๋ยบำรุงหัว, ปุ๋ยป้องกันโรคพืช, ปุ๋ยยางพารา, ปุ๋ยข้าว,ปุ๋ยปาล์ม,ปุ๋ย มันสำปะหลัง, ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยพืชไร่ ,ปุ๋ยพืชสวน,

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี จำหน่ายปลีกและส่ง ปุ๋ยอินทรีย์ตราเกษตรมิตรผล, ปุ๋ยเคมีตราเกษตรร่ำรวย (สิงห์โตแดง) ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ตราสามเกษตรไทย รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีทุกสูตร

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน