ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวปลาย, ข้าวท่อน, รำข้าว, รำข้าวสาลี, ถั่ว, ปลาป่น, ข้าวโพด

วัตถุดิบอาหารสัตว์ปลาป่นถั่วป่น

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปลาป่น ถั่วป่น

จำหน่ายวัตถุดิบทางด้านอาหาร

นำเข้าและจำหน่ายส่วนผสมในอาหารสัตว์

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

ผลิตมันเส้นสะอาดที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เลี้ยงทำจากมันสำปะหลัง

กิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น แร่ธาตู