ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวปลาย, ข้าวท่อน, รำข้าว, รำข้าวสาลี, ถั่ว, ปลาป่น, ข้าวโพด

วัตถุดิบอาหารสัตว์ปลาป่นถั่วป่น

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปลาป่น ถั่วป่น

ผู้ผลิตและขายส่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น มันเส้น, ข้าวโพด, ใบมันหมัก, ใบมันแห้ง, ถ่านอัดแท่ง, ถั่ว

จำหน่ายวัตถุดิบทางด้านอาหาร

ผลิตขนไก่ป่นเพื่อทำอาหารสัตว์

ผลิตมันสำปะหลัง วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

นำเข้าและจำหน่ายส่วนผสมในอาหารสัตว์

นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์