ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวปลาย, ข้าวท่อน, รำข้าว, รำข้าวสาลี, ถั่ว, ปลาป่น, ข้าวโพด

อาหารสัตว์ สารเสริมอาหารสัตว์ชีวภาพ สารเสริมอาหารมนุษย์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ปลาป่นถั่วป่น

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปลาป่น ถั่วป่น

ผลิตขนไก่ป่นเพื่อทำอาหารสัตว์

ผลิตมันสำปะหลัง วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

จำหน่ายวัตถุดิบทางด้านอาหาร

นำเข้าและจำหน่ายส่วนผสมในอาหารสัตว์

นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์

จัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ชีสและอื่นๆ