ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวปลาย, ข้าวท่อน, รำข้าว, รำข้าวสาลี, ถั่ว, ปลาป่น, ข้าวโพด

จำหน่ายวัตถุดิบทางด้านอาหาร

จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

ผลิตขนไก่ป่นเพื่อทำอาหารสัตว์

ผลิตมันสำปะหลัง วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

นำเข้าและจำหน่ายส่วนผสมในอาหารสัตว์

แปรรูปข้าวโพดเพื่อทำอาหารสัตว์

บริการสกัดน้ำรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปลาป่น ถั่วป่น

นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์