ประเภทธุรกิจ

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

คอลเซ็นเตอร์-ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ

สถานผดุงครรภ์ รักษาโรคทั่วไป

ทำการรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ตลอด 24 ชม. มีแผนกต่าง ๆ ศูนย์มะเร็ง, อายุรกรรม, กุมารเวช, สูตินรี-เวช, ศัลยกรรมกระดูก, บริการฉุกเฉิน