ประเภทธุรกิจ

ปีแห่งการพัฒนา ก้าวไกล สู่สากล สู่ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ผู้นำสื่อฯ ปฐมวัยและเด็กพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ประเภทบล็อก, เครื่องเล่นสัมผัส, เกมการศึกษา, บทบาทสมมติจริง, พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, บัตรคำภาษาไทย, เพลงและดนตรี, ศิลปะสร้างสรรค์, หนังสือประเภทต่าง ๆ, หุ่นต่าง ๆ

พัฒนา ออกแบบ ผลิต และให้บริการจัดระบบ จัดหา ติดตั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกจำลองทุกประเภทแบบครบวงจร เช่น เครื่องช่วยฝึกจำลองการบิน (Flight Training Simulator) เครื่องช่วยฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Simulator) เครื่องช่วยฝึกการควบคุมยานพาหนะ (Driving

ฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาทุกชนิด

บริการ-โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา

สำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ฝึกอบรมด้านการศึกษา

บริการฝึกอบรม สัมนาประจำปี พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ผู้บริหาร

ทอล์คกิ้ง ดิค Talking Dict,ตัวแทนจำหน่ายปากกาพูดได้ (Tutor Pen)