ประเภทธุรกิจ

, ยาง - ฟองน้ำ, ซีดี - วีซีดี - ซีดีรอม, ตรายาง, เครื่องใช้ส่วนตัว (เด็กอนุบาล), เครื่องเล่นสนาม, เครื่องช่วยสอน, แผนที่และลูกโลก ใหม่ล่าสุด อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชุดทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย ผู้ผลิต จำหน่าย วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับอนุบาล เด็กเล็ก ประถมศึกษา สื่อคุณภาพเพื่อประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาทุกชนิด

ทอล์คกิ้ง ดิค Talking Dict,ตัวแทนจำหน่ายปากกาพูดได้ (Tutor Pen)

บริการ-โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา

สำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ฝึกอบรมด้านการศึกษา

สัมนาวิชาการ วีซีดีเชิงวิชาการ เอกสารประกอบคำบรรยาย พ๊อคเก็ตบุ๊ค