ประเภทธุรกิจ

รับอบเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เช่น อบข้าวโพด, ถั่วลิสง, ข้าวเปลือก, ลำใย

โรงงานผักอบแห้ง

อบเมล็ดข้าวเปลือก,เก็บรักษาและขายส่ง

โรงอบพืช

อบเมล็ดพันธุ์และพืชผลทางการเกษตร,ฝากเงินถอนเงิน,ปั้นนำมันบางจาก

อบเมล็ดข้าวโพด, บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

อบเมล็ดพืช และเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืช

บริการอบพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ลำใย พริก ข้าวโพด

บริการอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาพืชหรือเมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า

อบเมล็ดพืช