ประเภทธุรกิจ

รับอบเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เช่น อบข้าวโพด, ถั่วลิสง, ข้าวเปลือก, ลำใย

เครื่องอบข้าว

อบพืชผลทางการเกษตร

โรงงานผักอบแห้ง

อบพืช/บริการเรือบรรทุกสินค้า

บริการอบพืชผลทางการเกษตร ทุกชนิด

อบเมล็ดข้าวเปลือก,เก็บรักษาและขายส่ง

โรงอบพืช

อบเมล็ดพันธุ์และพืชผลทางการเกษตร,ฝากเงินถอนเงิน,ปั้นนำมันบางจาก

อบเมล็ดข้าวโพด, บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ