ประเภทธุรกิจ

ชามเมลามีน ชามพลาสติก

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

ผลิตเมลามีน ถ้วย,จาน,ชามและช้อนส้อม สเตนเลส

จาน, ถ้วยชาม, เครื่องใช้พลาสติก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ เมลามีน อาทิ ถ้วย จาน ชาม

ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน,ใช้ถนอมอาหาร เป็นทัฟเปอร์แวร์

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

จำหน่ายเครื่องใช้พลาสติก เช่น จาน ชาม