Business Type

ชามเมลามีน ชามพลาสติก

ผลิตและจัดจำหน่ายพลาสติก พรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม ฉลาก ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และวัตถุดิบเพื่อการผลิตน้ำดื่ม​ทุกชนิด

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

Manufacture of melamine,bowl,plate and stainless spoon & fork.

จาน, ถ้วยชาม, เครื่องใช้พลาสติก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ เมลามีน อาทิ ถ้วย จาน ชาม

ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน,ใช้ถนอมอาหาร เป็นทัฟเปอร์แวร์

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

จำหน่ายเครื่องใช้พลาสติก เช่น จาน ชาม