Business Type

ชามเมลามีน ชามพลาสติก

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

Manufacture of melamine,bowl,plate and stainless spoon & fork.

จาน, ถ้วยชาม, เครื่องใช้พลาสติก

ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน,ใช้ถนอมอาหาร เป็นทัฟเปอร์แวร์

จำหน่ายถ้วยชามพลาสติก

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ เมลามีน อาทิ ถ้วย จาน ชาม

จำหน่ายเครื่องใช้พลาสติก เช่น จาน ชาม