ประเภทธุรกิจ

casting mold รับซ่อมแม่พิมพ์ ปรับปรุงแม่พิมพ์ mold repair & modify die รับผลิตทำชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชุดโมลด์เบส mold parts ผลิตแม่พิมพ์ปั๊ม punch die & press die ทำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ทุกแบบ single die, compound die, mold core, cavity punch die, progressive die ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ส่วนประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

จำหน่ายแม่พิมพ์ เครื่องจักร

ทำแม่พิมพ์ ปั้มโลหะ

โรงงาน ผลิต ชิ้นส่วน

โรงงาน ผู้ผลิตแม่พิมพ์ และงานปั้มขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

รับฉีดเเละขึ้นรูปแม่พิมพ์จากพลาสติก

เป็นโรงงานทำพิมพ์ขึ้นรูป