ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายแม่พิมพ์ เครื่องจักร

ทำแม่พิมพ์ ปั้มโลหะ

โรงงาน ผู้ผลิตแม่พิมพ์ และงานปั้มขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

โรงงาน ผลิต ชิ้นส่วน

รับฉีดเเละขึ้นรูปแม่พิมพ์จากพลาสติก

เป็นโรงงานทำพิมพ์ขึ้นรูป