ประเภทธุรกิจ

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทันตแพทย์

มีนำ พรเพ็ญ Meenum Pornphen นำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ทำฟัน , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุทำฟัน และ เครื่องมือทันตกรรม ,มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทันตกรรม เครื่องมือแลปทันตกรรม เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ , มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทำฟันปลอม วัสดุทำฟันปลอม วัสดุพิมพ์ปาก ทำฟันปลอม , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุ-อุปกรณ์ทันตกรรมทุกชนิด เครื่องมือสำหรับคลีนิคทำฟัน

ให้บริการซ่อมเครื่องมือทันตแพทย์

ซ่อมเครื่องมือแพทย์

จำหน่ายอุปกรณ์ทันตกรรม และรับซ่อม

ผลิตและจำหน่ายและบริการซ่อม เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และคุรุภัณฑ์การแพทย์ทุกชนิด

เครื่องมือทันตกรรม จัดฟัน

จำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์ทันตกรรม