ประเภทธุรกิจ

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทันตแพทย์

มีนำ พรเพ็ญ Meenum Pornphen นำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ทำฟัน , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุทำฟัน และ เครื่องมือทันตกรรม ,มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทันตกรรม เครื่องมือแลปทันตกรรม เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ , มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทำฟันปลอม วัสดุทำฟันปลอม วัสดุพิมพ์ปาก ทำฟันปลอม , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุ-อุปกรณ์ทันตกรรมทุกชนิด เครื่องมือสำหรับคลีนิคทำฟัน

ให้บริการซ่อมเครื่องมือทันตแพทย์

ผลิตและจำหน่ายและบริการซ่อม เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และคุรุภัณฑ์การแพทย์ทุกชนิด

เครื่องมือทันตกรรม จัดฟัน

จำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์ทันตกรรม

เครื่องมือแพทย์

ซ่อมเครื่องมือแพทย์

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือทันตแพทย์

Sorry, we can't find ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือทันตแพทย์ in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.